Pomník čs. parašutistů v Arisaigu

V letošním roce si připomínáme 80. výročí úspěšného provedení operace ANTHROPOID a vzpomínáme na statečné československé parašutisty Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, kteří tento výjimečný odbojový čin vykonali. Oba se na splnění této nesmírně nebezpečné mise připravovali v okolí skotského Arisaigu. A nejen oni. Zdejšími výcvikovými centry britské SOE (Special Operation Executive) prošlo v letech 1941-1943 celkem 259 našich parašutistů.

Tuto mimořádnou skutečnost již od 11. listopadu 2009 v centru obce připomíná pomník, jenž vznikl z iniciativy tehdejšího honorárního konzula České republiky v Edinburghu Paula Millara, který na jeho realizaci spolupracoval s akademickým sochařem Josefem Vajcem. Zásadní podíl na vzniku pomníku, který vytvořili kameníci z firmy Kámen – Pečky měl tehdy i Martin Matějíček, předseda Společnosti přátel Skotska. Centrální pylon pomníku byl později doplněn dalšími kameny, které obsahují jak seznam jednotlivých výsadků, tak i jména parašutistů, kteří položili své životy v boji za svobodné Československo buď v okupované vlasti, anebo na jiných bojištích 2. světové války. Tím se stal pomník v roce 2011 dle českého právního řádu válečným hrobem.

Protože od svého vzniku ne

prošel pomník žádnou zásadní opravou a místní drsné podnebí se na něm stačilo podepsat (některá jména začínají být obtížně čitelná), rozhodla se skupina přátel, kteří kdysi stáli u jeho vzniku, provést generální opravu a zároveň ho doplnit čtveřicí kamenů, na nichž budou vytesána jména dalších 188 mužů, kteří náročný výcvik ve Skotsku absolvovali, prošli krvavými boji na západní či východní frontě, avšak měli to štěstí, že se dožili konce 2. světové války. Osudy mnoha z nich byly však nesmírně tragické i v letech poválečných. Po únoru 1948 a komunistickém puči byli vyhozeni z armády, mnozí z nich dlouhá léta vězněni, jiní umírali v exilu, daleko od své rodné země, v zapomnění.

A to je ten hlavní důvod, proč jsme se rozhodli Pomník čs. parašutistů v Arisaigu dokončit. Aby jména těchto mimořádných mužů, mezi kterými jsou takové osobnosti jako gene

rálové Tomáš Sedláček, Rudolf Pernický, Jaroslav Klemeš, Rudolf Krzák a mnozí další, neupadla v zapomnění. Mnozí z nich totiž na žádném pomníku ani u nás, ani v zahraničí uvedeni nejsou.

V současné době se již intenzivně pracuje na vytvoření čtveřice kamenů, které připravuje stejné kamenictví v Pečkách, jaké v letech 2009-2011 postupně vytvořilo všechny prvky památníku. Veškeré aktivity probíhají v úzké součinnosti jak s duchovním otcem celého pomníku Paulem Millarem, tak i stávající honorární konzulkou České republiky v Edinburghu paní Veronikou Macleod.

Pokud by Vás myšlenka na dokončení Památníku čs. parašutistům zaujala a rozhodnete se přispět na její realizaci, dovolujeme si připojit číslo transparentního účtu, jež jsme pro tento účel zřídili: 173563186/5500. IB.CZ9755000000000173563186. SWIFT RZBCCZPP.

Všem dárcům již předem ze srdce děkujeme!

Martin Matějíček                   Eduard Stehlík                       Adam Lučaník